Projekt:

Reorganizacja infrastruktury Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji

Informacje ogólne

Okres realizacji:

21 grudnia 2011 - 20 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

7 grudnia 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska

Budżet: 135420,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Ważnym celem programowym, uwidocznionym w Strategii działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2011-2020 jest bezpłatne udostępnienie online w domenie publicznej posiadanych unikatowych zbiorów oraz ich archiwizacja w dedykowanej infrastrukturze informatycznej. Aby cel ten osiągnąć, konieczna jest realizacja projektów cząstkowych, z których niniejsz pozwoli przekształcić  Pracownię Mikrofilmowania i Digitalizacji w czyste środowisko cyfrowe dzięki jej doposażeniu i unowocześnieniu oraz powiększyć przestrzeń  dyskową do magazynowania danych. Książnica Kopernikańska w Toruniu od 12 lat prowadzi działania w obszarze zachowania posiadanego dziedzictwa. W latach 1998-2005 wytypowane zbiory mikrofilmowano, zaś kopie cyfrowe tworzono na potrzeby środowiska naukowego. Na kliszy negatywowej zarchiwizowano min. 7200 tytułów starych druków, 76 tytułów rękopisów, 52 tytuły czasopism. W 2005 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowała projekt ReCeMiD, który pozwolił wykonać  I etap przekształcania pracowni mikrofilmowania w pracownię digitalizacji. Zakupiony sprzęt skanujący charakteryzuje się dużą rozdzielczością (86,4 mln pikseli), jednak większość czynności w całym procesie digitalizacji jest wykonywanych manualnie, przez co czas realizacji jest stosunkowo długi, a koszt wysoki. Realizacja kolejnego etapu reorganizacji posiadanej pracowni pozwoli wydatnie przyspieszyć   digitalizację cennego zasobu, a tym samym dać  do niego dostęp ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem biblioteki cyfrowej. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie sprzęt reprograficzny (płaski skaner książkowy, stanowisko digitalizacji zbiorów specjalnych) oraz przestrzeń dyskowa. Liczba zakupionego sprzętu 3 szt: zakup płaskiego skanera książkowego, zakup stanowiska digitalizacji zbiorów specjalnych, zakup przestrzeni dyskowej.  

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Działania promocyjne odbyły się zgodnie z umową w §4 Umowy Nr 00083/11/NInA z dnia 07.12.2011 r.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Thorner Wochen-Blatt

  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=69239 zobacz obiekt >>

 2. Thorner Zeitung

  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=78811 zobacz obiekt >>

 3. Pielgrzym : pismo religijne dla ludu

  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=6664 zobacz obiekt >>