Projekt:

Z "Kulturą+" w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 grudnia 2012 - 14 sierpnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Budżet: 124065,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. Projekt polegał na wyposażeniu pracowni digitalizacji w sprzęt fotograficzny, system fotografii obrotowej, macierz dyskową do archiwizacji i platformy internetowej do udostępniania zbiorów w internecie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

2712
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2201
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

2034

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. EduSerwis

Opis działań promocyjnych:

Zorganizowanie konferencji prasowej na temat utworzenia kolekcji cyfrowej w internecie, wysyłka materiałow prasowych, promocja projektu na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz profilu spolecznościowycm muzeum.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Kielich mszalny

    http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/#!/kielich_mszalny_3.html zobacz obiekt >>

  2. Keter tora

    http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/#!/keter_tora.html zobacz obiekt >>