Projekt:

Akta gmin mazurskich  ­ digitalizacja i publikacja w internecie materiałów archiwalnych

Informacje ogólne

Okres realizacji:

12 sierpnia 2013 - 20 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Budżet: 179000,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt zakłada digitalizację i publikację w internecie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum  Państwowego w Olsztynie, ilustrujących historię gmin mazurskich powiatu morąskiego w okresie od  XVII do XX wieku. Są to akta metrykalne – kościołów i USC oraz dokumenty wsi i miasteczek, ich  władz administracyjnych oraz partii politycznych. Projekt zakłada cyfryzację w 2013 roku około 1000  j.a zawierających łącznie około 200 000 stron/kart. Zakończeniem digitalizacji materiałów będzie  udostępnienie całości zdigitalizowanych materiałów w domenie publicznej olsztyn.ap.gov.pl oraz po  zakończeniu prac dotyczących konwersji baz danych do systemu ZOSiA również w domenie  publicznej (ZOSiA). Dodatkowo materiały zdigitalizowane zostaną umieszczone w europejskim portalu  archiwalnym APEX.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

201710
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
2297
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
10
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2297
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Bazy danych SEZAM oraz IZA dostępna jest w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Olsztynie. Wyszukiwarka zdigitalizowanych materiałów dostępna on-line: http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/szukaj-a.php  

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

151283

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

151283

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Starostwo Powiatowe w Ostródzie
  2. Burmistrz Morąga

Opis działań promocyjnych:

Efekty projektu w postaci zdigitalizowanych materiałów archiwalnych  udostępnionych w Internecie skierowane są do różnych grup społecznych i  to z różnych grup wiekowych. Z materiałów, przede wszystkim  genealogicznych, korzystają osoby w różnym wieku począwszy od uczniów  szkół podstawowych, którzy na lekcji historii i społeczeństwa tworzą  drzewa genealogiczne po osoby starsze będące na emeryturze, które  pragną poznać swoich przodków. Zamieszczenie w internecie  zdigitalizowanych materiałów archiwalnych eliminuje bariery, jakie mogą  pojawiać przy próbach bezpośredniego korzystania z akt w pracowni  (odległość, komunikacja, wiek, sprawność fizyczna). Z akt mogą korzystać  obecni mieszkańcy miejscowości, których akta dotyczą oraz byli  mieszkańcy, rozproszeni po całym świecie. Wzmacnia to ich więź i  zainteresowanie własnym dziedzictwem kulturowym. Materiały będą również  wykorzystywane w trakcie działań edukacyjnych w szkołach wszystkich  szczebli.