Pracownia:

Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 2. 2013

Instytucja:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Dane kontaktowe:

Jezuicka 13 Lublin, lubelskie, Polska 20-950

081 532 80 71

Pracownia powstała lub została doposażona w ramach projektu:
Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2014 r.
Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2013

    Formularz kontaktowy:

    captcha

Galeria - Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 2. 2013

Wyposażenie

Opis wyposażenia jest w pracowni 3. 

Sprzęt i oprogramowanie pracowni zakupione w ramach projektu:

Projekt 1

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2014 r.

Sprzęt i oprogramowanie pracowni w ramach projektu:

Projekt 2

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2013

Sprzęt i oprogramowanie pracowni w ramach projektu:

Liczba stanowisk:

2