Pracownia:

Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Siedlcach

Instytucja:

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 7 Siedlce, mazowieckie, Polska 08 - 110

256322574

Pracownia powstała lub została doposażona w ramach projektu:
Utworzenie pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Siedlcach. 2011

    Formularz kontaktowy:

    captcha

Galeria - Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Siedlcach

Wyposażenie

Skaner formatu A2,  sprzęt komputerowy (stacja robocza wraz z monitorem),  zestaw komputerowy do obróbki graficznej skanów oraz urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych i oprogramowanie.

Specyfikacja obsługiwanych zbiorów

Pracownię Digitalizacji  utworzono w IV kwartale 2012 roku. W okresie do 31 grudnia 2014 roku poddano digitalizacji 374 księgi z 12 zespołów akt stanu cywilnego różnych wyznań najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników w Czytelni Archiwum oraz będących w złym stanie technicznym . Ponadto od kilku już lat Archiwum Państwowe w Siedlcach digitalizuje w ramach akcji „Archium Rodzinne” historyczne fotografie i dokumenty osób prywatnych. W okresie od IV kwartału 2012 roku do 31 grudnia 2014 wykonano 47375 kopii cyfrowych (w tym 428 kopii cyfrowych w ramach „Archiwum Rodzinnego”).

Liczba stanowisk:

1