Beneficjent:

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Bolesłwa Chrobrego 5 Prudnik, opolskie, Polska 48-200

774068060

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Wirtualne Oblicze Kultur

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Muzeum Ziemi Prudnickiej - instytucja kultury Gminy Prudnik powstała w 1959 r. jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego. Od roku 1968 działa samodzielnie. Siedzibą Muzeum są baszty obronne z XV w. oraz budynki przylegające do średniowiecznych murów miejskich. Niegdyś mieścił się tu arsenał, więzienie, zakład wodociągowy a w czasie okupacji więzienie gestapo. Zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficzne prezentują złożone dzieje regionu oraz kulturę materialną mieszkańców dawnego powiatu prudnickiego.

  Od 2010 r. muzeum posiada jeden oddział oraz zajmuje się udostępnianiem zabytkowej wieży widokowej.

  W skład Muzeum Ziemi Prudnickiej wchodzą następujące obiekty:

  1. Arsenał (siedziba główna) ul. Bolesław Chrobrego 5, 48-200 Prudnik
  2. Centrum Tradycji Tkackich (oddział) ul. Królowej Jadwigi 23, 48-200 Prudnik
  3. Wieża Woka, pl. Zamkowy, 48-200 Prudnik

  Do głównych zadań muzeum należy:

  • gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentujących w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki,
  • urządzanie wystaw,
  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
  • organizowanie innych form działalności kulturalnej związanych z działalnością Muzeum,
  • współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z ochroną oraz z prezentowaniem dziedzictwa kulturowego oraz historii Ziemi Prudnickiej.

  W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

  • Dział Archeologiczny- zawiera znaleziska z okresu od epoki kamienia do średniowiecza odkryte podczas prac archeologicznych, badań powierzchniowych i ratowniczych prowadzonych na terenie Ziemi Prudnickiej i Krapkowickiej. Na szczególną uwagę zasługują wykopaliska z Dytmarowa i Strzebniowa (obecnie dzielnica Gogolina) pochodzące z okresu kultury łużyckiej. Niezwykle cenne są przedmioty wydobyte z grobu odlewnika ze stanowiska w Strzebniowie, w skład których wchodzą formy odlewnicze ozdób z brązu. Do najnowszych nabytków działu archeologicznego należą wykopaliska znalezione podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego XIII-wiecznego prudnickiego zamku.
  • Dział Artystyczno – Historyczny - gromadzi szeroko rozumiane zabytki dokumentujące lokalną historię, kunszt rzemieślniczy oraz przedmioty związane z życiem społecznym i religijnym. W skład działu artystyczno-historycznego wchodzą m.in. starodruki, dokumenty cechowe, wyroby rzemieślnicze (w tym naczynia cynowe, skrzynie cechowe itp.), militaria, zabytki sakralne czy materiały dotyczące Plebiscytu na Górnym Śląsku i Związku Polaków w Niemczech. Do najcenniejszych okazów należą : pergamin Władysława Opolczyka z 1383r., pergamin cesarza Ferdynanda II z 1561r., Biblia w języku polskim z 1577r. wydana w Krakowie, portal z domu szewskiego z 1507r.
  • Dział Etnograficzny - gromadzi zabytki ukazujące dawne życie mieszkańców Ziemi Prudnickiej i Śląska. Liczne sprzęty gospodarstwa domowego oraz stroje wiejskie z okolic Prudnika oddają klimat dawnej izby. Bogaty zbiór narzędzi pracy, których próżno szukać w dzisiejszych domach można zobaczyć na ekspozycji obróbki lnu, rolnictwie, stolarstwie i kołodziejstwie. Zadaniem działu etnograficznego jest dokumentowanie i prezentowanie kultury ludowej mieszkańców Ziemi Prudnickiej zarówno sprzed jak i po II Wojnie Światowej.
  • Dział Sztuki - gromadzi dzieła współczesnych artystów z kraju i zagranicy. Do najbogatszych zbiorów należą prace Hanny Bakuły - polskiej malarki, pisarki i publicystki. W swojej kolekcji muzeum posiada kilkadziesiąt obrazów olejnych, pasteli i akwareli tej znanej artystki. Obok Hanny Bakuły należy wymienić innych artystów, których prace znajdują się w prudnickim muzeum : Krzysztof Pasztuła, Lidia Sztwietnia, Edward Szczapow, Jerzy Kapłański, Jan Koloczek, Mieczysław Trepa, Bolesław Polnar, Wit Pichurski, Krystyna i Jerzy Góra, Charlotte McGinnis, Krystyna Sobczak, Piotr Myszyński, Stanisław Petertil, Marek Paprocki, Stanisław Próchnicki, Piotr Romiński, Michał Cuber, Marian Bietkowski, Stanisław Kajuk, Urszula Serafin - Noga, Jolanta Tacakiewicz, Albert Strzewiczek, Alojzy Wierzgoń, Christine Wadlewski, Janina Jarosz - Walczak, Joanna Brześcińska, Reinhard Bultmann.
  • Dział Tradycji Tkackich - został utworzony w 2011r. w wyniku otwarcia dwa lata wcześniej Centrum Tradycji Tkackich - oddziału Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zadaniem działu jest gromadzenie przedmiotów związanych z bogatą tradycją tkacką Prudnika, gł. z fabryką tekstylną S. Fränkel późniejszymi Zakładami Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. Dużo miejsca zajmują rodziny Fränklów i Pinkusów - przedwojennych właścicieli prudnickiej wytwórni. Zbiory poświęcone fabrykantom są wykorzystywane w opracowywanej obecnie wystawie stałej na temat tej wpływowej i zasłużonej rodziny w budynku Centrum Tradycji Tkackich.
  • Dział Architektury i Urbanistyki - magazynuje dokumenty związane z architekturą miasta i okolic. Zbiory map i planów poszczególnych obiektów budowlanych stanowią cenne źródło informacji na temat historii Prudnika, z których można wyczytać w jakim kierunku i w jaki sposób rozwijał się ten obszar Górnego Śląska. W swoich zasobach muzeum posiada szczegółowe plany prudnickich koszar, szpitala miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej, posiada także plany ulic oraz dawne mapy miasta i okolic.
  • Dział Oświatowo – Biblioteczny - gromadzi i udostępnia publikacje związane m.in. z Ziemią Prudnicką, historią Polski gł. Śląska, architektury, sztuki i etnografii. Księgozbiór liczy prawie 5 tysięcy woluminów, które są dostępne w muzealnej czytelni w budynku muzeum przy ul. Bolesława Chrobrego 5 (Arsenał). Księgozbiór uzupełniają wycinki prasowe i inne materiały z w/w dziedzin.
  • Dział Administracyjno - Ekonomiczny

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 2650 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

2650

Budżet:

132298,79 PLN