Beneficjent:

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Plac Wolności 19 Poznań, wielkopolskie, Polska 61-739 Poznań

61 852 98 68

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Biblioteka Raczyńskich została otwarta 5 maja 1829 roku. To najstarsza z istniejących publiczna książnica w Polsce. Jej fundator, Edward hrabia Raczyński, zadbał nie tylko o posesję i finanse przeznaczone na budowę gmachu, zatroszczył się też o księgozbiór, pracowników i środki utrzymania. Siedziba Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu, której fasada jest wzorowana na paryskim Luwrze, była pierwszym w Polsce budynkiem wzniesionym na cele biblioteczne.Księgozbiór liczy dziś ponad 1,8 miliona woluminów. Najcenniejsze pod względem naukowym i zabytkowym są zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, kartografia, ikonografia. Biblioteka Raczyńskich ma status biblioteki naukowej, a ze względu na wysoką rangę otrzymała drogą darowizn i fundacji spuścizny po polskich twórcach i kolekcjonerach. Tak powstały poznańskie muzea i pracownie: Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny. Ze zbiorów książnicy korzysta blisko 90 tys. zarejestrowanych czytelników, odwiedzających nowy gmach Biblioteki i rozmieszczone na terenie całego Poznania liczne filie dla dzieci i dorosłych. W nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich (Al. Marcinkowskiego 23/24), otwartym 29 czerwca 2013 r., znajdują się czytelnie (ogólna, multimedialna, czasopism, zbiorów specjalnych) oraz wypożyczalnie dla dorosłych (przystosowana także do obsługi osób niewidomych i niedowidzących) i dla dzieci.

 

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 472 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

472

Budżet:

121863,40 PLN