Beneficjent:

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Senatorska 35 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-099

22 211 90 02

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. mechanizmy funkcjonowania republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.

Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Muzeum jest aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski, aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich.

Muzeum pragnie pełnić swoją misję w sposób otwarty, promując możliwie najszerszą dostępność dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych w celu wykorzystania ich cyfrowego potencjału.

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Jego budowa była wpisana do priorytetów działań kolejnych rządów RP: Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 1602 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

1602

Budżet:

171696,40 PLN