Beneficjent:

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Legionów 28 Grudziądz, kujawsko-pomorskie, Polska 86-300

56 46 202 01

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

    

Biblioteka Miejska w Grudziądzu nosi imię grudziądzkiego wydawcy i drukarza Wiktora Kulerskiego. Zgromadzony księgozbiór liczy ponad 216.000 książek, prawie 5.500 roczników czasopism i blisko 25.000 zbiorów specjalnych (dane z 31.12.2014).

Sieć biblioteczną tworzą: Biblioteka Główna oraz 9 filii, w tym 3 o charakterze specjalnym. Pierwszą tego typu placówką jest Filia nr 11, działająca na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Służy głównie personelowi szpitala oraz hospitalizowanym, którym dostarcza się książkę bezpośrednio na sale chorych. Ze zbiorów mogą korzystać również pozostali mieszkańcy miasta.

Kolejną placówką specjalistyczną jest Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych. Jest to placówka integracyjna, dostosowaną do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.

Od 1993 r. do naszej sieci dołączyła Filia Pedagogiczna. Jest jedyną w mieście biblioteką z tak dużym zbiorem pedagogicznym. Do dyspozycji czytelników jest również pokaźny zbiór czasopism pedagogicznych.

Ważną inicjatywą jest dowożenie książek do domów czytelników chorych i niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie samodzielnie odwiedzić biblioteki.

W bibliotece organizowanych jest wiele imprez kulturalno-edukacyjnych m.in.: spotkania autorskie, promocje książek wystawy, lekcje biblioteczne, prelekcje, odczyty, zajęcia  i konkursy dla dzieci.                 

Warto podkreślić także prężną działalność grudziądzkiego Koła SBP. Członkowie SBP organizują różnorodne formy kulturalno-społeczne, których celem jest przede wszystkim rozwijanie aktywności czytelniczej i twórczej mieszkańców.

Od 2009 roku biblioteka rozpoczęła współpracę z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową. Na jej platformie publikujemy obiekty cyfrowe związane z historią Grudziądza.

W styczniu 2014 r. Biblioteka Miejska przystąpiła do programu MAK+ (Mak Plus).

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 909 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

909

Budżet:

101032,01 PLN