Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 2536 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

2536

Budżet:

2377288,30 PLN