Beneficjent:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Piastowska 18-19-20 Opole, opolskie, Polska 45-081

77 40 66 430

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu uczestniczy w projektach digitalizacyjnych od roku 2007. Od roku 2009 posiadamy własną pracownię digitalizacji oraz udostępnia zeskanowane książki w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 1804 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

1804

Budżet:

661353,86 PLN