Beneficjent:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. 28 Lipca 1943 17c Kraków, małopolskie, Polska 30-233

12-422-18-84

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie to samorządowa instytucja kultury Województwa Małopolskiego powstała w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonuje pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawia.

Poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, chcemy tworzyć wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy propagować praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.

Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim chcemy korzystać z już wypracowanych najbardziej efektywnych metod edukacji dla kultury, a poprzez analizę lokalnych potrzeb chcemy przenieść najlepsze z nich na grunt Małopolski.

W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych.

Nasze priorytety:

  • jakość
  • interaktywność
  • interdyscyplinarność
  • innowacyjność
  • partnerstwo
  • proces

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 137 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

137

Budżet:

897337,09 PLN