Beneficjent:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Świętego Ducha 3-7 Elbląg, warmińsko-mazurskie, Polska 82-300

55 625 60 00

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Mało która z instytucji kultury w Polsce może poszczycić się tak długą tradycją. Historyczne początki Biblioteki Elbląskiej datują się na rok 1601, kiedy to rektor Gimnazjum Akademickiego w Elblągu Jan Mylius za 200 florenów ofiarowanych przez radę miejską zakupił księgozbiór po swoim poprzedniku, Tomaszu Rotusie. Dzieje biblioteki same w sobie stanowić mogą przedmiot badań historyczno-kulturalnych, są bowiem częścią nie tylko historii miasta, przeżywającego w ciągu stuleci wzloty i upadki, ale też częścią historii nauki i kultury europejskiej. W dawnym Elblągu krzyżowały się wpływy polskie i niemieckie, osiedlali się tu Holendrzy, przybysze ze Skandynawii, a nawet z Anglii, biblioteka zaś stanowiła ważne centrum życia intelektualnego. Ślady tamtych czasów mamy dziś w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej, wśród których znajduje się między innymi cenna kolekcja 160 wydań Biblii, głównie protestanckich, tudzież księgozbiór dawnej Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Elblągu.

Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie placówek kulturalnych w Polsce. Naszym dodatkowym atutem jest lokalizacja na elbląskiej starówce oraz zabytkowy zespół budynków kościoła i szpitala św. Ducha, których dzieje sięgają swoimi korzeniami XIII wieku. Wyposażone w nowoczesny sprzęt zabytkowe pomieszczenia tworzą niezwykły klimat będący syntezą historycznej architektury i najnowszych technologii.
Dziś Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida jest bez wątpienia jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych regionu. W swoich zbiorach ma przeszło 450 tys. książek, a gromadzone na przestrzeni ponad czterech wieków zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jednym z najcenniejszych w Polsce. Wśród zbiorów zabytkowych najcenniejsze to: 69 inkunabułów, prawie 9 tys. starodruków, 527 rękopisów, cenne dla regionu czasopisma, zbiory kartograficzne oraz muzykalia.

Potocznie instytucję biblioteki kojarzy się z tradycyjnym księgozbiorem, wypożyczalnią i czytelnią, ale dzisiejsza Biblioteka Elbląska to coś o wiele więcej. Jest placówką kulturalną w pełni nowoczesną z dostępem do komputerowej sieci informatycznej, ale przede wszystkim stwarza okazję do integracji różnych środowisk odbiorców i twórców kultury.

Biblioteka Elbląska ściśle współpracuje z jednym z najważniejszych tygodników opinii publicznej w Polsce – Tygodnikiem POLITYKA. Efektem tej współpracy jest organizowany od 2004 r. Festiwal Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu, czterodniowe święto kultury złożone z publicznych dyskusji, spotkań z twórcami, występów artystycznych, wystaw itp. – największa impreza kulturalna w regionie i jedyna tego typu impreza w Polsce.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 459 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

459

Budżet:

1215249,81 PLN