Beneficjent:

Muzeum w Koszalinie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Młyńska 37-39/ Koszalin, zachodniopomorskie, Polska 75-420

94 343-20-11

Lista projektów:

Lista pracownii:

    Pracownia Digitalizacji w Muzeum w Koszalinie

    Opis instytucji

    "Jednym z głównych celów działalności Muzeum w Koszalinie jest gromadzenie materialnych dóbr kultury związanych z naszym regionem. Oprócz badań terenowych oraz zakupów niezwykle istotnym sposobem pozyskiwania nowych zabytków są dary od ludzi dobrej woli. Nasza instytucja, istniejąca już ponad 100 lat, od początku swojej działalności otrzymywała cenne przedmioty znajdowane przypadkiem w czasie prac ziemnych czy rolnych.

    Także i w dzisiejszych, tak konsumpcjonistycznie i materialistycznie nastawionych, czasach cieszymy się wysokim zaufaniem społecznym. Jego wyrazem było przekazanie nam pod koniec grudnia jednego z cenniejszych znalezisk ostatnich dziesięcioleci, który jest nie tylko zabytkiem archeologicznym, ale przede wszystkim pomnikiem historii, nie tylko Pomorza, ale również Polski.

     

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 989 / Archiwalne 4380 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

5369

Budżet:

97090,90 PLN