Beneficjent:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Minorytów 3 Opole, opolskie, Polska 45-017

77 4537872, 77 4539216

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jest unikatową w skali europejskiej placówką, zajmującą się całościowo szeroko rozumianą problematyką jeniecką, związaną z funkcjonowaniem w latach II wojny światowej dwóch totalitarnych systemów jenieckich: niemieckim i radzieckim. Gromadzi jenieckie artefakty z niemieckich i radzieckich obozów, chroni je, naukowo opracowuje i udostępnia. Prowadzi też badania naukowe, a poszerzaną w ten sposób wiedzę wykorzystuje w cenionej i nagradzanej działalności edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej.

Instytucja należy do grona muzeów martyrologicznych, utworzonych po II wojnie światowej na terenie byłych niemieckich obozów, w których doszło do największych zbrodni nazistowskich, by pamięcią o nich zapobiegać ich powtórzeniu. Dlatego też dużą rolę w działalności muzeum odgrywa Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, gdzie w latach II wojny światowej istniał jeden z największych jenieckich kompleksów obozowych Wehrmachtu w Europie, dla kilkusettysięcznej rzeszy alianckich żołnierzy z całego świata. To w związku z nim muzeum zostało utworzone. Ponieważ jednak tragiczna historia miejsca wykracza poza lata II wojny światowej, bo sięga jeszcze wojny prusko-francuskiej (1870/1871) i I wojny światowej (1914–1918), kiedy także istniały tam niemieckie obozy jenieckie, a ponadto lat 1945–1946, gdy w Łambinowicach funkcjonował polski obóz pracy dla niemieckiej ludności cywilnej, muzeum chroni pamięć o ofiarach wszystkich wojen, których skutki tak dotkliwie zaznaczyły się na tym terenie. Silny, antywojenny przekaz miejsca jest podstawą działalności edukacyjnej tej instytucji, łączącej wartości społeczne i historyczne.

Muzeum jako samodzielna instytucja zostało utworzone w 1965 r. i bezpośrednio podporządkowane  Ministrowi Kultury i Sztuki. Wśród zadań dokumentacyjnych, naukowych, oświatowych, jakie jej wtedy postawiono, była również opieka nad instytucjami i organizacjami, znajdującymi się w innych miejscach w Polsce, związanych z jeniectwem. Ten szeroki zakres działalności został w 1984 r. podkreślony w nazwie placówki „Centralne”. W 1999 r. podporządkowano ją władzom samorządowym województwa opolskiego.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 7202 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

7202

Budżet:

319979,46 PLN