Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Partyzantów 18/ Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska 10-521

+48 89 527-60-96

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Instytucja administracji rządowej, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych z obszaru Warmii i Mazur (tzn. województwo olsztyńskie w granicach z okresu 1975–1998). Podlega poprzez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 4295 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

4295

Budżet:

349798,61 PLN