Beneficjent:

Muzeum Warmii i Mazur

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Zamkowa 2/- Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska 10074

895279596

Lista projektów:

Lista pracownii:

    Pracownia Digitalizacji

    Zbiory online:

    Opis instytucji

    Muzeum Warmii i Mazur znajduje sie w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, przy ulicy Zamkowa 2 . Za datę powstania Muzeum przyjmuje się dzień 29 marca 1945 roku, gdy przybył do Olsztyna Hieronim Skurpski, delegowany przez Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Wówczas dokonano opisu dawnych pomieszczeń muzealnych oraz podjęto prace organizacyjne muzeum. 1stycznia 1950 roku muzeum zostało upaństwowione i podporządkowane Ministerstwu Kultury i Sztuki. Początkowo istniało pod nazwą "Muzeum Mazurskie", a od 1975 roku już jako "Muzeum Warmii i Mazur". Muzeum gromadzi zabytki z regionu Warmii i mMzur  z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Muzeum Warmii i Mazur posiada siedem oddziałow: Dom "Gazety Olsztyńskiej" w Olsztynie, Muzeum Przyrody w Olsztynie, Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Galeria "Zamek" w Reszlu, Muzeum im. Herdera w Morągu, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum w Mragowie.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 4263 / Muzealne / Archiwalne 611 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

4874

Budżet:

201704,91 PLN