Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 3980 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

3980

Budżet:

1522543,30 PLN