Beneficjent:

Filmoteka Narodowa

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 61 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-975

+ 48 22 841 25 04

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

 

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej. Jej zbiory taśm filmowych i archiwaliów należą do jednych z największych w Europie. Jako państwowa instytucja kultury Filmoteka podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finansowana jest ze środków budżetowych Ministerstwa. Od marca 2009 roku Filmoteka jest członkiem Association des Cinémathèques Européennes – ACE, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego archiwa filmowe.

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej realizuje projekt cyfrowego zabezpieczenia dzieł polskiej kinematografii, ich archiwizacji i upowszechniania oraz stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego, pozwalającego na archiwizację cyfrową zbiorów filmowych Filmoteki Narodowej oraz prezentację ich w sieci internetowej.Projekt „Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej” realizowany przez Filmotekę Narodową od 2010 roku jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanych w ramach programu Zasoby cyfrowe, priorytet Digitalizacja materiałów audiowizualnych (2010 r.) oraz Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ priorytet Digitalizacja (2011–2015 r.), którymi zarządza Narodowy Instytut Audiowizualny.

 

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne 657

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

657

Budżet:

6951545,59 PLN