Beneficjent:

Muzeum Historii Żydów Polskich

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Anielewicza Mordechaja 6/ Warszawa, mazowieckie, Polska 00-040

22 471 03 83

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

"

Muzeum ma realizować dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. Oprócz działalności muzealnej, skoncentrowanej wokół wystawy stałej oraz wystaw czasowych, Muzeum prowadzi organizuje m.in. wykłady, seminaria i panele dyskusyjne, spotkania z ludźmi sztuki i kultury, spotkania z ludźmi, którzy pamiętają czasy Holokaustu, ale także koncerty, przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci. Organizuje i współorganizuje imprezy związane z wspieraniem tolerancji i różnorodności.

Muzeum prowadzi także działania mające na celu tworzenie i udostępnianie zbiorów historii mówionej z okresu II wojny światowej, związanej z losami polskich Żydów m.in. podpisało umowę z USC Shoah Foundation, która udostępniła polskiej placówce swoje zasoby zawierające kilkadziesiąt tysięcy relacji osób uratowanych z Zagłady.

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG muzeum przeznaczy w latach 2013–2016 w sumie 3 mln euro (ok. 12 mln zł) na projekty edukacyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży.

Placówka posiada bardzo niewielkie zbiory własnych judaików. Jego kolekcja rośnie głównie dzięki darom osób prywatnych m.in. w latach 2009 i 2013 Muzeum otrzymało pamiątki poIrenie Sendlerowej (medal i dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowe obywatelstwo Izraela, honorowe obywatelstwo miasta Otwocka wraz z kluczem do bram miasta, medale, pamiątki, książki oraz listy, które Irena Sendlerowa przez wiele lat otrzymywała od młodzieży z całego świata)

Działalność muzeum wspiera kilkudziesięciu wolontariuszy."

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 8354 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

8354

Budżet:

1312295,94 PLN