Beneficjent:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Więckowskiego płk. dr. Stanisława 36/ Łódź, łódzkie, Polska 90734

665 180 083

Lista projektów:

Lista pracownii:

    Digitalizacja

    Zbiory online:

    Opis instytucji

    Muzeum jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Łódzkiego. Zakres działalności Muzeum Sztuki obejmuje gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, dokumentowanie i upowszechnianie dzieł sztuki nowoczesnej i dawnej poprzez organizowanie wystaw, wydarzeń artystycznych, spotkań, sesji naukowych i prowadzenie działalności wydawniczej. Muzeum Sztuki w Łodzi jest także jednym z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie. Związki Muzeum z awangardą datują się na przełom lat 20. i 30., kiedy to grupa radykalnych twórców z grupy „a.r.” rozpoczęła akcję gromadzenia dla Muzeum dzieł najważniejszych artystów owego czasu. Akcja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem europejskiej awangardy, skłaniając wielu znakomitych artystów – takich jak Fernand Leger, Max Ernst, Hans Arp czy Kurt Schwitters – do przekazania w darze swoich dzieł. Fakt ten sprawił, że kolekcja grupy „a.r.” stała się wyjątkowym symbolem solidarności i współpracy awangardy. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, reprezentująca głównie kierunki takie jak kubizm, futuryzm, konstruktywizm, puryzm, neoplastycyzm i surrealizm, została udostępniona publiczności 15 lutego 1931 roku. Kolekcja jest konsekwentnie poszerzana o międzynarodową sztukę nowoczesną i współczesną od ponad 80 lat. Dzięki temu Muzeum Sztuki to obecnie jedyne w Polsce muzeum posiadające tak bogate zbiory światowej sztuki XX i XXI wieku. Muzeum realizuję swoje działania w trzech siedzibach: ms1 to przestrzeń prezentacji najciekawszych zjawisk i osobowości sztuki współczesnej, a jednocześnie historyczna siedziba Muzeum, w której Władysław Strzemiński zaprojektował Salę Neoplastyczną – specjalną przestrzeń wystawienniczą dla awangardowych dzieł. Prezentowana w niej prace pozyskiwane były od przełomu lat 20. i 30. XX wieku przez grupę „a.r.” z Strzemińskim, Kobro i Stażewskim na czele. Obecnie przestrzeń ta stanowi punkt odniesienia dla współczesnych artystów, którzy w ramach projektu „Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta” realizują dzieła wchodzące w dialog z awangardowymi ideami. ms2 to oddział Muzeum Sztuki otwarty dla publiczności w 2008 roku. Jest miejscem ciągłej reinterpretacji największej w Polsce, międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku. Stojące u podstaw idei grupy „a.r.” marzenie o nowoczesności i twórczym życiu rozważane jest przez kolejne ekspozycje, łączące prace z początku XX wieku (m. in. Fernanda Legera, Maxa Ernsta, Hansa Arpa czy Kurta Schwittersa) z dziełami twórców działających po II wojnie światowej (Aliny Szapocznikow, Krzysztofa Wodiczki, Mirosława Bałki) oraz wyróżniających się artystów młodszego pokolenia z całego świata. Muzeum Pałac Herbsta to miejsce nierozerwalnie związane z losami rodziny zamożnych, wpływowych przemysłowców – Herbstów i Scheiblerów. Zwiedzający mogą obejrzeć pomieszczenia i aranżacje pałacowych wnętrz powstałe w oparciu o dokumentację konserwatorską i archiwalne fotografie. Osobom niewidomym w zwiedzaniu pomaga innowacyjny system „Podszepty”. W dawnej powozowni zlokalizowana jest Galeria Sztuki Dawnej, gdzie wśród prezentowanych obiektów znajdują się obrazy zaliczane do arcydzieł polskiego malarstwa, w tym Portret matki artysty (1853) – Henryka Rodakowskiego, a także prace Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Aleksandra Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego znajdujące się również w zbiorach Muzeum Sztuki. Muzeum posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie digitalizacji zbiorów zdobyte w czasie realizacji 5 edycji projektów z WP Kultura+. W 2012 roku Muzeum zostało zaproszone (jako jedno z dwóch muzeów w Polsce obok Muzeum Pałacu w Wilanowie) do współpracy w ramach projektu Google Art Project a obecnie przygotowuje się do uczestnictwa w platformie Wikimedia

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 100 / Muzealne 6060 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

6160

Budżet:

2925514,01 PLN