Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Lesznie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Solskiego Ludwika 71/ Leszno, wielkopolskie, Polska 64100

65 5269719

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia digitalizacji Archiwum Państwowego w Lesznie

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Archiwum Państwowe w Lesznie zostało utworzone jesienią 1950 r. w tym roku będzie więc obchodzić 65 lecie swojej działalności. Początkowo funkcjonowało jako Oddział Powiatowy Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 1951 r. na mocy dekretu o archiwach państwowych zmieniło nazwę na Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie. Wraz z reformą  administracyjną i utworzeniem województwa leszczyńskiego, nastąpiła reorganizacja sieci archiwów państwowych. Z dniem 1 lutego 1976 r. powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie, które swym zasięgiem obejmowało teren ówczesnego województwa leszczyńskiego. Nowa ustawa archiwalna przyniosła kolejna zmianę, od tego momentu archiwum funkcjonuje pod nazwą Archiwum Państwowe w Lesznie.

  Po likwidacji województwa w 1999 r. zasięg terytorialny oddziaływania archiwum nie uległ zmianie. Archiwum działa na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

   Archiwum jest instytucja powołaną do gromadzenia, opracowywania i udostępniania i przechowywania akt o wieczystej wartości historycznej. Archiwum prowadzi również nadzór nad archiwami zakładowymi i składnicami akt państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

  Archiwum Państwowe w Lesznie pełni jednocześnie funkcję urzędu administracji publicznej i prowadzi działalność naukową i popularyzatorską – wydając publikacje, organizując wystawy i sesje przyjmując liczne wycieczki.

  Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi także działalność związana z przechowywaniem i kopiowaniem dokumentacji osobowo-płacowej. Poszukując akt pracowniczych można skorzystać z bazy umieszczonej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lesznie oraz ogólnopolskiej bazy o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo płacowej.

  Od 2011 r. Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi digitalizację zasobu archiwalnego. W 2011 r. ze środków programu Kultura+ Priorytet Digitalizacja zakupiło skaner SkanMaster2 do digitalizacji masowej. Od tego momentu zeskanowało blisko 500 tys. skanów z akt urzędów stanu cywilnego oraz Akt miasta Leszno.

  Wykonane skany jak i zasób archiwum dostępny jest na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl

  Zasób archiwum tworzy 10 zespołów archiwalnych, na które składa się 225.000 jednostek archiwalnych, czyli 2000 mb. akt.

  Zasób Archiwum tworzą materiały z południowo-zachodniej Wielkopolski, powstałe od końca XVIII aż do czasów współczesnych. Są to: akta administracji państwowej i samorządowej, urzędów stanu cywilnego, administracji specjalnej, instytucji ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, gmin wyznaniowych, akta spółdzielni, banków i przedsiębiorstw, klubów sportowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, instytucji oświaty, kultury i ochrony zdrowia oraz zbiory fotografii, widokówek, druków ulotnych i kartografii.

   

   

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 1574 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

1574

Budżet:

590359,90 PLN