Beneficjent:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Rajska 1 Kraków, małopolskie, Polska 31-124

12 37 52 200

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego, finansowaną przez samorząd województwa małopolskiego.
Spełnia ona dwie podstawowe funkcje: gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu, a także na zewnątrz pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce.
Zbiory WBP w Krakowie obejmują około 500 tysięcy jednostek inwentarzowych. Zakres tematyczny zbiorów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa humanistyczno-społecznego.
Biblioteka gromadzi oprócz książek i czasopism również zbiory specjalne: płyty analogowe i CD, płyty DVD, CD-ROM- y, filmy na taśmie 16 mm, książkę "mówioną" i brajlowską, dokumenty życia społecznego. WBP w Krakowie oferuje użytkownikom 600 miejsc w agendach oraz 120 stanowisk komputerowych. Biblioteka zapewnia również dostęp do katalogowych i pełnotekstowych baz elektronicznych zarówno na miejscu jak i on-line.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 12753 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

12753

Budżet:

870483,33 PLN