Beneficjent:

Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

pl. Plac Zamkowy 4 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-277

22 35 55 150

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia do digitalizacji archiwaliów, Oficyna, Muzeum

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej w powszechnym odbiorze jest symbolem suwerenności państwowej. Obecnie pełni przede wszystkim rolę muzeum, które obok stałej ekspozycji typowej dla muzeum rezydencjalnego z okresu panowania ostatniego króla Stanisława Augusta, prezentuje także liczne wystawy czasowe. Zamek Królewski jest też miejscem wielu uroczystości najwyższej rangi państwowej, czym nawiązuje do tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej.

  Doszczętnie zniszczony i odbudowany przez społeczeństwo stał się symbolem solidarności i ofiarności Polaków. Uhonorowaniem starań konserwatorów i architektów w jego wiernym otworzeniu było wpisanie Zamku wraz z kompleksem staromiejskim na światową listę zabytków UNESCO. Zespół Zamkowy składa się z bryły głównej Zamku, Arkad Kubickiego (miejsce wydarzeń kulturalnych i komercyjnych), Ogrodu Górnego i Dolnego (chętnie odwiedzanych w sezonie letnim przez Warszawiaków i turystów), Pałacu pod Blachą (z wystawą kobierców wschodnich i Apartamentem księcia Józefa Poniatowskiego) oraz budynków administracyjnych.

  Zamek co roku odwiedza ok. 500 tys. gości i zwiedzających. Oprócz chętnie odwiedzanych przez turystów wnętrz historycznych, nasi goście biorą udział w licznych imprezach o charakterze kulturalno-edukacyjnym (wykładach, dniach otwartych, imprez muzycznych itp.), jak i komercyjnym w tym targi, konferencje, koncerty zarówno muzyki poważnej (Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena), jak i popularnej (koncerty z cyklu 5 stancja z udziałem m.in. zespołów Lao Che, Myslowitz).

  Zamek jest również ośrodkiem badawczym (wysoko wykwalifikowana kadra naukowa), edukacyjnym (lekcje muzealne, zajęcia dla Uniwersytetu III wieku, zajęcia plastyczne) i wydawniczym (wydawnictwo Arx Regia).

  Celem Zamku jest upowszechnianie wiedzy o kulturze, sztuce i historii, w sposób przystępny dla zwykłych odwiedzających oraz wyczerpujący dla badaczy (organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, publikacja naukowych wydawnictw). W osiągnięciu celu pomagają nam nowoczesne technologie (uruchomienie cyfrowej kolekcji zbiorów w 2014 r. http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/), w atrakcyjny i niebanalny sposób. Zależy nam, aby kampania promocyjna pozwoliła przełamać w opinii publicznej wizerunek muzeum, kojarzony z nieatrakcyjnym, staromodnym wnętrzem. Zależy nam, by zaprezentować druga stronę muzeum, które jest miejscem tętniącym życiem kulturalnym, wychodzące daleko poza ramy swojej podstawowej działalności.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 4440 / Archiwalne 18394 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

22834

Budżet:

3214848,99 PLN