Beneficjent:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Koszykowa 26/28 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-950

22 537 41 58

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. W 1928 r. przeszła pod Zarząd Miasta jako Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W latach 1928-1939 zorganizowała wzorową sieć biblioteczną, stworzyła nowoczesną służbę informacyjną oraz centralny ośrodek metodyki i instruktażu dla miejskiej sieci bibliotecznej. Prowadziła szkołę bibliotekarską i wydawała ukazujący się do dziś miesięcznik „Bibliotekarz”. Normalną działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja straciła 80 proc. zbiorów.

  Obecnie Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Jest miejscem gdzie można się uczyć, poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje. Oferta placówki jest bogata: jedne z największych w kraju zbiory (ok. 1,5 mln. woluminów), interesujące wystawy, spotkania i promocje książek. Biblioteka realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym: prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje i konferencje, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestniczy w programach i projektach krajowych i zagranicznych.

  Źródło: BP m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

   

   

  Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie. W najbliższym czasie planujemy pozyskanie kolejnych uczestników projektu, m.in. wśród muzeów, wydawnictw, archiwów kościelnych, urzędów z terenu Warszawy i Mazowsza.

  Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana. Znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji przywiązujemy do ochrony zagrożonych zniszczeniem cennych, często unikatowych dokumentów, które chcielibyśmy niekomercyjnie udostępnić czytelnikom. W typowaniu materiałów do digitalizacji szczególną uwagę zwracamy na oczekiwania naszych użytkowników, w głównej mierze studentów, uczniów oraz badaczy regionu.

  Inicjatywa budowy MBC jest niezwykle pomocna w nowoczesnym procesie kształcenia i rozwoju środowisk akademickich i szkolnych, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Mazowsza i pozwala zachować i chronić dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

   

  Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 9926 / Muzealne / Archiwalne 310 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

10236

Budżet:

2953338,18 PLN