Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

pl. Wolności 1 Łódź, łódzkie, Polska 91-415

42 632-62-01

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Archiwum Państwowe w Łodzi jest instytucją administracji rządowej, podległą Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Naszymi głównymi zadaniami są: nadzór nad powstającymi na terenie naszego działania materiałami archiwalnymi, ich przejmowanie, wieczyste przechowywanie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie.
Historia archiwum w Łodzi rozpoczęła się w 1926 roku. Od początku mieściło się w budynku Ratusza. Obecnie zajmuje budynki przy pl. Wolności 1 oraz pomieszczenia pofabryczne przy al. Kościuszki 121 i al. Piłsudskiego 33. Posiada też oddział w Sieradzu.  

Zasób Archiwum stanowią przede wszystkim akta XIX i XX-wieczne. Największa jego część to dokumenty władz samorządowych oraz administracji państwowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej oraz Kaliskiej, a także późniejszego województwa łódzkiego. Cenne dla badań genealogicznych i biograficznych są XIX-wieczne akta stanu cywilnego. Charakterystyczne dla Archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. W zbiorach znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych. Cennym uzupełnieniem zasobu są zbiory: druków i pism ulotnych, dyplomów, ikonograficzny, kartograficzny oraz teatraliów łódzkich. Archiwum dysponuje też biblioteką posiadającą bogaty zbiór wydawnictw regionalnych.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 2798 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

2798

Budżet:

956207,54 PLN