Beneficjent:

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Aleje Marcinkowskiego 9 Poznań, wielkopolskie, Polska 61-745

61 85 68 117

Lista projektów:

Opis instytucji

Muzeum Narodowe w Poznaniu jest instytucją o tradycjach sięgających połowy XIX w. W 1857 roku, z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, otwarto w Poznaniu Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim. W 1894 r., na mocy uchwały Wydziału Krajowego, została otwarta w Poznaniu nowa placówka muzealna pod nazwą Landesmuseum für die Provinz Posen. Jako placówka niemiecka miała reprezentować przede wszystkim dorobek kultury i sztuki niemieckiej.

W 1919 roku po odzyskaniu niepodległości, muzeum zostało ponownie otwarte jako Muzeum Wielkopolskie. W latach następnych nastąpiła szybka reorganizacja i spolszczenie zbiorów, głównie dzięki licznym darom i przekazom. Muzeum stało się bezpośrednim kontynuatorem i spadkobiercą tradycji kulturalnych Poznania, zapoczątkowanych przez Muzeum Starożytności. W 1950 roku Muzeum Wielkopolskie zostało przemianowane na Muzeum Narodowe, przejęło kilka zabytkowych budynków w Poznaniu i okolicy, w których utworzono oddziały Muzeum o odrębnych programach.

Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie Statutu nadanego Zarządzeniem nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13.02.14. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

Zbiory MNP liczą 368 917 obiektów (stan na 31.12.14), są wśród nich zbiory w zakresie sztuki, kultury materialnej i niematerialnej, w szczególności: malarstwa i rzeźby, rysunku, grafiki, plakatu, designu, numizmatów, sztuk użytkowych, historii miasta Poznania, historii wojskowości i militariów, instrumentów muzycznych i muzykaliów, etnografii, historii rezydencji w Gołuchowie, Rogalinie i Śmiełowie oraz historii i piśmiennictwa związanych z osobą Adama Mickiewicza.

Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada 5 oddziałów w Poznaniu (Muzeum Sztuk Użytkowych, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Etnograficzne) i trzy oddziały poza Poznaniem (Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Muzeum Zamek w Gołuchowie).