Beneficjent:

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

al. Aleja Niepodległości 7/ Mielec, podkarpackie, Polska 39300

17 586 23 73

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia Digitalizacyjna w SCK w Mielcu 2012

  Opis instytucji

  "

  Samorządowe Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Mielec, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 1997 r. Strukturę organizacyjną SCK tworzą następujące jednostki: Dom Kultury, Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7. Od momentu powstania dyrektorem tej instytucji jest Jacek Tejchma.

   

  Do podstawowych zadań SCK należy edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz koordynowanie działalności kulturalnej w Mielcu.

   

  Główne obszary działalności SCK związane z realizacją statutowych zadań to:

  • organizacja imprez, wystaw i innych form aktywności kulturotwórczej
  • prowadzenie zespołów artystycznych, warsztatów i kół zainteresowań
  • gromadzenie, opracowywanie, konserwowanie i eksponowanie muzealiów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii i fotografii oraz prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • współprace z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury zarówno w kraju jak i poza jego granicami
  • współpracę z miejscowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi zarówno profesjonalne jak i amatorskie środowiska twórcze


  Samorządowe Centrum Kultury prowadzi także regularną współpracę z ośrodkami partnerskimi w Niemczech (Löhne), Francji (Morlaix), Portugalii (Vila Nova de Poiares), Węgrzech (Tiszafoldvar) i Ukrainie (Mukaczewo)"

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 801 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

801

Budżet:

248485,00 PLN