Beneficjent:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Kilińskiego Jana 16, Marii Skłodowskiej-Curie 14 A Białystok, podlaskie, Polska 15-089

85 67-67-224

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Dział Digitalizacji Książnicy Podlaskiej

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wojewódzka samorządowa instytucja kultury, jest największą biblioteką w regionie Polski północno-wschodniej.

  Biblioteka gromadzi materiały o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Od 1997 r., na podstawie Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 r., posiada prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego.

  Książnica działa w ramach Biblioteki Głównej i sieci 16 filii bibliotecznych, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Białegostoku. Jako biblioteka wojewódzka, otacza opieką merytoryczną biblioteki publiczne na terenie woj. podlaskiego. Jest dobrze znanym ośrodkiem informacji o regionie. Prowadzi rozwiniętą na dużą skalę działalność wydawniczą (publikacje z literatury pięknej, historii regionu, z zakresu bibliotekoznawstwa oraz wydawnictwa okolicznościowe). Książnica wydaje dwa czasopisma bibliotekarskie (Bibliotekarz Podlaski i Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego). Biblioteka w swoich działaniach realizuje misję kulturotwórczą, promując wartościową książkę, troszcząc się o rozwój czytelnictwa.

  Książnica współpracuje stale z bibliotekami uczelnianymi Białegostoku, m.in. w ramach inicjatywy Podlaskie Forum Bibliotekarzy, Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku oraz projektu Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Od kilku lat rozwija się też współpraca z bibliotekami zagranicznymi, zwłaszcza z Biblioteką im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie oraz z Obwodową Biblioteką Naukową im. J. Karskiego w Grodnie.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 9665 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

9665

Budżet:

572749,38 PLN