Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Jezuicka 13/ Lublin, lubelskie, Polska 20950

815328071

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 1. 2011
  Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 2. 2013
  Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowego w Lublinie 3. 2013

  Opis instytucji

  XVI wieku w Lublinie funkcjonowały dwa archiwa: miejskie w tzw. Małym Ratuszu przy ul. Archidiakońskiej i archiwum ksiąg grodzkich na Zamku Lubelskim. Wraz z organizacją Trybunału Koronnego utworzono trzecie archiwum w klasztorze dominikanów. Działalność archiwów kontynuowana była po III rozbiorze Polski. W 1827 roku powstało Archiwum Akt Dawnych mieszczące się w klasztorze dominikanów, które miało scalić i zabezpieczyć archiwalia sądowe i miejskie z terenu Lubelszczyzny. Po likwidacji Archiwum w 1887 roku, akta przewieziono do Centralnego Archiwum w Wilnie, wraz z pergaminami, które trafiły do wileńskiej biblioteki. W 1919 i 1962 większość z tych zbiorów powróciła do Lublina.

  Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczęło swą działalność 1 grudnia 1918 roku. Stanowisko dyrektora objął prof. Stanisław Ptaszycki. Siedzibą archiwum do roku 1965 były pomieszczenia klasztoru powizytkowskiego przy ul. Narutowicza 10. W okresie międzywojennym podjęto się rewindykacji akt. Zgromadzono ponad 3 km bieżące akt, 400 000 jednostek aktowych. Zajmowano się głównie systematyzowaniem i opracowywaniem archiwaliów rolnych i poaustriackich. Wtedy też akta zostały udostępnione do celów naukowych. W archiwum prace badawcze prowadzili: dyrektor w latach 1926-1949 prof. Leon Białkowski oraz prof. Aleksander Kossowski i kustosz Jan Riabinin. W latach II wojny światowej archiwum zostało podporządkowane niemieckiemu Urzędowi Archiwalnemu i zmuszone było uczestniczyć w ideologicznych poczynaniach dokumentowania "niemieckości" terenów Lubelszczyzny. W lipcu1944 roku ewakuowano zbiory archiwalne, niestety tylko częściowo zostały zabezpieczone materiały władz okupacyjnych (w tym akta obozu na Majdanku i więzienia na Zamku). Najważniejsze dokumenty zostały zabrane lub zniszczone przez Niemców, resztą zainteresował się Resort Bezpieczeństwa PKWN. Po wojnie do zasobu APL weszły przejęte z majątków ziemskich archiwa rodowe. W latach 1962-1963 dokonano rewindykacji najstarszych ksiąg grodzkich, ziemskich i miejskich oraz akt żandarmerii rosyjskiej. W 1990, po rozwiązaniu PZPR, archiwum przejęło akta tej partii z województw bialskopodlaskiego, chełmskiego i lubelskiego. W latach 1952-1983 archiwum nosiło nazwę – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Od 1984 roku – Archiwum Państwowe w Lublinie.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 10941 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

10941

Budżet:

2867627,25 PLN