Beneficjent:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Słowackiego Juliusza 8 Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska 87100

(56) 622 66 42

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Wojewódzka Bibiloteka Publiczna - Książnica Kopernikańska (d. Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika) działa od 19 lutego 1923 r. Biblioteka posiada księgozbiór o charakterze regionalnym.

Zasób utworzono, łącząc w jedną całość cztery miejscowe kolekcje książek:

  • Biblioteki Rady Miasta (Rathsbibliothek zu Thorn), działającej od XVI w., ze zbiorami do historii Torunia i Prus oraz dawną literaturą prawniczą,
  • Biblioteki protestanckiego Gimnazjum Akademickiego (Gymnasialbibliothek zu Thorn) z 1594 r., posiadającej zbiory w zakresie nauk filologicznych, geografii, medycyny, teologii oraz komplet druków z toruńskiej oficyny wydawniczej, począwszy od roku 1569,
  • Biblioteki niemieckiego Towarzystwa Kopernikańskiego (Bibliothek des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn) z 1854 r., ze zbiorami kopernikanów i astronomicznej literatury naukowej,
  • Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, działającego od 1875, z historycznym księgozbiorem księdza Stanisława Kujota, emigracyjnym kapitana Józefa Zielińskiego oraz kolekcją druków chełmińskich Walentego Fiałka.