Beneficjent:

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Józefitów 16/ Kraków, małopolskie, Polska 30-045

+48 12 634-59 32

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia Dokumentacji Obrazowej MHF + Pracownia mobilna

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Muzeum Historii Fotografii w Krakowie powołane zostało w grudniu 1986 roku. Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą. Obecną siedzibą Muzeum jest, wpisana do rejestru zabytków, willa przy ulicy Józefitów 16.

   

  Misja

  Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysłowienie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

  Charakter zbiorów predestynuje MHF do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka prowadzenia zbiorów jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MHF będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 632 / Muzealne 14432 / Archiwalne 727 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

15791

Budżet:

3339665,00 PLN