Beneficjent:

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Krzywe Koło 7 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-270

022 831 37 31

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Archiwum Państwowe w Warszawie – instytucja państwowa, której funkcją jest gromadzenie, przechowywanie opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych z obszaru m.st. Warszawy i Mazowsza.

Zasięg działania Archiwum to przede wszystkim duża część województwa mazowieckiego, ale także pewne obszary województw warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

Po II wojnie światowej, w kwietniu 1945, postanowiono reaktywować archiwum stolicy, które w czasie wojny zostało niemal zupełnie zniszczone. Początkowo jego siedziba znajdowała się przy Marszałkowskiej 6, obecnie (od 1955) znajduje się przy ul. Krzywe Koło 7 na Starówce.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 44 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

44

Budżet:

9368,41 PLN