Beneficjent:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Tamka 43 Warszawa, mazowieckie, Polska 00-355

022 4416100

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – instytut utworzony w 2001 roku na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Zgodnie z art. 5 ustawy, do jego głównych zadań należą: ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina, zarządzanie nieruchomościami i innymi rzeczami związanymi z kompozytorem, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub będącymi w posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych oraz współdziałanie z jednostkami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz osobami fizycznymi w działaniach stanowiących ochronę dziedzictwa Fryderyka Chopina.