Beneficjent:

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

Dane kontaktowe:

ul. Podgórna 15/16 Szczecin, zachodniopomorskie, Polska 70205

91 4819110

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Książnica Pomorska jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pełni funkcję centralnej biblioteki całego Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej, sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim.

Ze względu na bogaty księgozbiór, liczący około 1,7 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych, Książnica Pomorska stanowi ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska naukowego. Wśród czytelników odwiedzających Bibliotekę najliczniejszą grupę stanowią właśnie studenci, pracownicy naukowi i uczniowie.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 9453 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

9453

Budżet:

836000,00 PLN