5

podsumowanie 5 lat projektów realizowanych w ramach trybu konkursowego Programu Wieloletniego Kultura+

Niniejsza baza zawiera dane na temat projektów digitalizacyjnych realizowanych w ramach trybu konkursowego priorytetu "Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura+

Filtrowanie

Województwo


Projekty

Mapa prezentuje liczbę projektów zrealizowanych w ramach trybu konkursowego Programu Wieloletniego Kultura+ w danym województwie.

 • Dolnośląskie
 • Kujawsko-
  pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Lódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko-mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodnio-
  pomorskie

Wybierz województwo na powyższej mapie Polski...

Podsumowanie

_ programu

liczba obiektów zdigitalizowanych

Podczas trwania projektu zdigitalizowano 687 818 obiektów. Najwięcej w województwach pomorskim i mazowieckim.

liczba skanów obiektów zdigitalizowanych

Podczas trwania projektu wykonano 76 379 850 skanów. Najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim.

liczba utworzonych pracownii digitalizacyjnych

Łącznie utworzono 50 pracowni digitalizacyjnych. Najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim

budżet

Łączny budżet trybu konkursowego to 98 216 148,88 złotych. Najwięcej środków wykorzystano w województwach mazowieckim i małopolskim.

obiekty biblioteczne

Podczas trwania projektu zdigitalizowano 182 874 obiekty biblioteczne. Najwięcej w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

skany obiektów bibliotecznych

Podczas trwania projektu wykonano 4 227 833 skany obiektów bibliotecznych. Najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim.

obiekty muzealne

Podczas trwania projektu zdigitalizowano 103 012 obiekty muzealne. Najwięcej w województwach mazowieckim i małopolskim.

skany obiektów muzealnych

Podczas trwania projektu wykonano 653 866 skanów obiektów muzealnych. Najwięcej w województwach mazowieckim i małopolskim.

obiekty archiwalne

Podczas trwania projektu zdigitalizowano 398 857 obiektów archiwalnych. Najwięcej w województwach pomorskim i mazowieckim .

skany obiektów archiwalnych

Podczas trwania projektu wykonano 6 199 026 skanów obiektów archiwalnych. Najwięcej w województwach wielkopolskim i lubelskim.

obiekty audiowizualne

Podczas trwania projektu zdigitalizowano 3 075 obiektów audiowizualnych. Najwięcej w województwach mazowieckim i dolnośląskim.

skany obiektów audiowizualnych

Podczas trwania projektu wykonano 65 299 125 skanów obiektów audiowizualnych. Najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim.

obiekty udostępnione w sieci internet

Podczas trwania projektu udostępniono w sieci Internet 11 143 193 obiekty. Najwięcej w województwach wielkopolskim i mazowieckim.

skany udostępnione w sieci internet

Podczas trwania projektu udostępniono w sieci Internet 64 054 891 skanów. Najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim.